Bibliografija

VJERONAUČNI UDŽBENICI I RADNE BILJEŽNICE:

 • Josip PERIŠ (i suradnici), Zajedno u ljubavi. Udžbenik za katolički vjeronauk sedmoga razreda osnovne škole, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2007. Ovo je temeljito prerađeno izdanje prema kriterijima HNOS-a u odnosu na prvo izdanje iz 2003. godine.
 • Josip PERIŠ (i suradnici), S Kristom u život. Udžbenik za katolički vjeronauk osmoga razreda osnovne škole, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2008. Ovo je temeljito prerađeno izdanje prema kriterijima HNOS-a u odnosu na prvo izdanje iz 2005. godine.
 • Josip PERIŠ  – Marina ŠIMIĆ – Ivana PERČIĆ, Neka je Bog prvi. Udžbenik za katolički vjeronauk sedmoga razreda osnovne škole, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2020.
 • Josip PERIŠ  – Marina ŠIMIĆ – Ivana PERČIĆ, Ukorak s Isusom. Udžbenik za katolički vjeronauk osmoga razreda osnovne škole, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2021.

 • Josip PERIŠ  – Marina ŠIMIĆ – Ivana PERČIĆ, Neka je Bog prvi. Radna bilježnica za katolički vjeronauk sedmoga razreda osnovne škole, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2022.

 • Josip PERIŠ  – Marina ŠIMIĆ – Ivana PERČIĆ, Ukorak s Isusom. Radna bilježnica za katolički vjeronauk osmoga razreda osnovne škole, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2022.

STRUČNI ČLANCI:

 • Josip PERIŠ, Plan i program župne kateheze, u: „Vjesnik Splitsko-makarske nadbiskupije“ br. 2-3 (2001), str. 51-57.
 • Josip PERIŠ – Ivica PAŽIN, O vjeronauku u školi… dvadeset godina poslije, u: „Katehetski glasnik“ IX (2011) br. 2, str. 13-18.
 • Josip PERIŠ – Sabina MARUNČIĆ, Social Engagement of Religious Education teachers int he Archdiocese of Split-Makarska http://ojs.kbf.unist.hr/index.php/proceedings/article/view/83, u: Jadranka GARMAZ – Alojzije ČONDIĆ (edited by), Challenges to Religious Education in Contemporary Society, Crkva u svijetu, Split 2017., str. 132-148.
 • Mihael PROVIĆ – Josip PERIŠ, Brak i obitelj u svjetlu apostolske pobudnice Amoris laetitia, u: „Svjedok“ br. 25 (2018), str. 39-48.

PRIKAZI I OSVRTI:

 • Josip PERIŠ, Prezentacija godišnjaka „Poljica“, br. 24/1999., u: „Poljica – godišnjak Poljičkog dekanata“ br. 26/2001., str. 140-145.

 • Josip PERIŠ, Katehetske ljetne škole, u: „Crkva u svijetu“ XXXVI (2002) 3,  str. 350-354.

 • Josip PERIŠ, Spomenici Gornjih Poljica, u: „Poljica – godišnjak Poljičkog dekanata“ br. 28/2003., str. 116-119.

KOAUTORSKI RAD NA VJERONAUČNIM PROGRAMIMA:

Kao voditelj autorsko-uredničkog tima za izradu vjeronaučnih udžbenika za VII. i VIII. razred osnovne škole kao suautor aktivno sam sudjelovao u izradi Programa katoličkoga vjeronauka u osnovnoj školi, odobren od Hrvatske biskupske konferencije i verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, te objavljen 2003. godine. Ovaj službeni Program doživio je značajne prilagodbe uvođenjem Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda (HNOS) u osnovne škole. Ovdje navodim različita izdanja Programa katoličkoga vjeronauka u osnovnoj školi u kojima sam sudjelovao kao suautor:

 • HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Program katoličkoga vjeronauka u osnovnoj školi, Zagreb 2003. Bio sam član Komisije Nacionalnoga katehetskoga ureda HBK koja je izradila ovaj službeni program.
 • MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA, Nastavni plan i program za osnovnu školu, Zagreb 2006, str. 336-363. Kao član Povjerenstva za izradu plana i programa za vjeronauk prema odrednicama Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda, imenovan od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, sudjelovao sam u izradi nastavnog plana i programa za katolički vjeronauk, str. 336-363.
 • MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA, Program katoličkoga vjeronauka za sedmi i osmi razred osnovne škole prema HNOS-u (www.mzos.hr). Kao član Povjerenstva za izradu plana i programa za vjeronauk prema odrednicama Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda, imenovan od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, autor sam razrađenog nastavnog programa katoličkog vjeronauka za sedmi i osmi razred osnovne škole prema odrednicama HNOS-a.