Ostala znanstvena i stručna djelatnost

Uza sve navedene stručne skupove koje sam po službi predstojnika Katehetskog ureda (1999.-2022.) vodio i organizirao, redovito ili povremeno sudjelujem i na ostalim katehetskim skupovima i kolokvijima, poglavito na nacionalnoj razini: na Katehetskim zimskim školama u Zagrebu, Katehetskim ljetnim školama za vjeroučitelje u srednjoj školi, katehetskim kolokvijima i stručnim seminarima za vjeroučitelje mentore, savjetnike i voditelje stručnih vijeća

Održao sam predavanje na stručno-znanstvenom skupu: 8. dani predškolskog odgoja Županije splitsko-dalmatinske, održanog od 28. do 30. studenoga 2001. u Splitu, u organizaciji dječjih vrtića grada Splita, na temu: Utemeljenost, važnost i mogućnosti vjerskog odgoja u predškolskim ustanovama.

Redovito sudjelujem na međunarodnom teološkom simpoziju koji svake godine organizira Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu te povremeno na Svećeničkom pastoralnom tjednu u Zagrebu. Na XIX. međunarodnom simpoziju 24.-26. listopada 2013., na temu Recepcija Drugog vatikanskog sabora s posebnim osvrtom na Crkvu u Hrvata, predvodio sam jednu radnu skupinu održavši predavanje na temu: Ostvarenje Crkve kao zajednice u katehetskoj praksi.

Održao sam predavanje na Simpoziju u povodu 25 godina vjerskog odgoja i vjeronauka u školi, održanom 14. listopada 2016. u Zagrebu, na temu: Trajna izobrazba vjeroučitelja u Hrvatskoj.

U suorganizaciji Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, Teološkoga fakulteta Sveučilišta u Ljubljani i Teološkoga fakulteta Papinskog sveučilišta Ivana Pavla II. u Krakovu, sudjelovao sam na međunarodnom znanstvenom skupu na temu Izazovi odgoja u vjeri u suvremenom društvu, održanom 26. svibnja 2017. u Splitu. U suautorstvu sa Sabinom Marunčić održao sam predavanje na temu: Društveni angažman vjeroučitelja laika u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji.

Bio sam stručni recenzent knjige: Milan ŠIMUNOVIĆ – Ivica PAŽIN, Promjene u katehetskom pastoralu župne zajednice. Utopija ili stvarnost?, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2017.

Bio sam stručni recenzent knjige: Biti obitelj u obitelji Crkve. „Naraštaj naraštaju kazuje djela tvoja“. (PS 145,4). Zbornik radova s pastoralno-katehetskih kolokvija za svećenike, Hrvatska biskupska konferencija, Zagreb 2020.

Nekoliko puta održao sam predavanja o statusu Katoličkog vjeronauka u školi ravnateljima osnovnih i srednjih škola na njihovim stručnim vijećima; predavanja vjeroučiteljima o različitim vjeronaučnim i katehetskim temama na njihovim stručnim skupovima; predavanja svećenicima o različitim pastoralno-katehetskim temama na njihovim dekanatskim susretima; više predavanja na godišnjim susretima svih svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije, kao i na stručnim skupovima i susretima svećenika drugih biskupija. Također, više puta sam na svečanim promocijama predstavljao knjige različitih autora. 

Svake godine (1999.-2022.) organizirao sam i provodio vjeronaučnu olimpijadu, učeničko natjecanje iz vjeronauka za osnovnu i srednju školu. Dvije godine sam bio i predsjednik Državnog povjerenstva za vjeronaučnu olimpijadu, imenovan od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Svake godine organizirao sam jednodnevnu duhovnu obnovu za vjeroučitelje te jednom godišnje dnevni ili dvodnevni izlet vjeroučitelja ili povremeno višednevno hodočašće vjeroučitelja.