Ostala znanstvena i stručna djelatnost

Uza sve navedene stručne skupove koje po službi vodim i organiziram, redovito ili povremeno sudjelujem i na ostalim katehetskim skupovima i kolokvijima, poglavito na nacionalnoj razini: na Katehetskim zimskim školama u Zagrebu, Katehetskim ljetnim školama za vjeroučitelje u srednjoj školi, katehetskim kolokvijima i stručnim seminarima za vjeroučitelje mentore, savjetnike i voditelje stručnih vijeća

Redovito sudjelujem na međunarodnom teološkom simpoziju koji svake godine organizira Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu te povremeno na Svećeničkom pastoralnom tjednu u Zagrebu. Na XIX. međunarodnom simpoziju 24.-26. listopada 2013., na temu Recepcija Drugog vatikanskog sabora s posebnim osvrtom na Crkvu u Hrvata, predvodio sam jednu radnu skupinu održavši predavanje na temu: Ostvarenje Crkve kao zajednice u katehetskoj praksi.

Održao sam predavanje na Simpoziju u povodu 25 godina vjerskog odgoja i vjeronauka u školi, održanom 14. listopada 2016. u Zagrebu, na temu: Trajna izobrazba vjeroučitelja u Hrvatskoj.

U suorganizaciji Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, Teološkoga fakulteta Sveučilišta u Ljubljani i Teološkoga fakulteta Papinskog sveučilišta Ivana Pavla II. u Krakovu, sudjelovao sam na međunarodnom znanstvenom skupu na temu Izazovi odgoja u vjeri u suvremenom društvu, održanom 26. svibnja 2017. u Splitu. U suautorstvu sa Sabinom Marunčić održao sam predavanje na temu: Društveni angažman vjeroučitelja laika u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji.

Bio sam stručni recenzent knjige: Milan ŠIMUNOVIĆ – Ivica PAŽIN, Promjene u katehetskom pastoralu župne zajednice. Utopija ili stvarnost?, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2017.

U nekoliko navrata održavao sam predavanja svećenicima na njihovim dekanatskim susretima. Više puta sam održao predavanje na godišnjim susretima svih svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije. Održavao sam predavanja i na stručnim skupovima i susretima svećenika drugih biskupija.

Svake godine organiziram i provodim vjeronaučnu olimpijadu, učeničko natjecanje iz vjeronauka za osnovnu i srednju školu. Dvije godine sam bio i predsjednik Državnog povjerenstva za vjeronaučnu olimpijadu, imenovan od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Svake godine organiziram jednodnevnu duhovnu obnovu za vjeroučitelje te jednom godišnje dnevni ili dvodnevni izlet vjeroučitelja ili povremeno višednevno hodočašće vjeroučitelja.