Katehetske ljetne škole za vjeroučitelje u osnovnoj školi

Kao viši savjetnik za vjeronauk u osnovnoj školi pri Nacionalnom katehetskom uredu HBK voditelj sam i glavni organizator Katehetskih ljetnih škola za vjeroučitelje u osnovnoj školi koje se od 2000. godine svake godine održavaju koncem kolovoza u Splitu. Radi se o trodnevnim (od 2015. dvodnevnim) stručnim skupovima vjeroučitelja na nacionalnoj razini koje organizira Nacionalni katehetski ured HBK u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje RH. Na Školi redovito sudjeluje oko 400 vjeroučitelja osnovnih škola iz cijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Kao glavni voditelj Povjerenstva radim na sadržajnom koncipiranju (predavanja, pedagoške radionice, okrugli stolovi, tematske rasprave, kulturni programi) i tehničkoj organizaciji Katehetskih ljetnih škola. Redovito na početku svake Škole iznosim kraće uvodno izlaganje o izboru, važnosti i aktualnosti teme te programskoj koncepciji skupa. Do sada sam vodio i organizirao sljedeće Katehetske ljetne škole za vjeroučitelje u osnovnoj školi:

Odgoj učenika – zajednički izazov Crkve i društva

Split, 29. do 30. kolovoza 2022.

Bliskost Riječi u nastavi na daljinu. O govornim kompetencijama u online nastavi

Online, 30. do 31. kolovoza 2021.

Katolički vjeronauk u procesu kurikularne reforme

Split, 26. do 27. kolovoza 2019.

Staro vino u nove mješine? Vjeronauk u školi i kateheza u župi pred novim izazovima

Split, 23. do 24. kolovoza 2018.

Zajedno molimo Gospodina. O ekumenskoj dimenziji vjeronauka u školi

Split, 24. do 25. kolovoza 2017.


Milosrđe – sadržajno i stilsko određenje vjeronauka

Split, 25. do 26. kolovoza 2016.


Odgoj za mir

Split, 24. do 25. kolovoza 2015.

 • Koncilske teme u nastavi vjeronauka, Split, 25. do 27. kolovoza 2014.
 • Vjera započinje obraćenjem, Split, 22. do 24. kolovoza 2013.
 • Vjera ljubavlju djelotvorna, Split, 23. do 25. kolovoza 2012.
 • ‘U početku bijaše Riječ’ (Iv 1,1) – Prema izvrsnoj komunikaciji u vjeronaučnoj nastavi, Split, 25. do 27. kolovoza 2011.
 • Roditelji i njihova suodgovornost u odgojno-obrazovnom sustavu kroz prizmu vjeronauka u školi, Split, 26. do 28. kolovoza 2010.
 • Procesi učenja i vrednovanja u vjeronaučnoj nastavi, Split, 24. do 26. kolovoza 2009.
 • Vjeronauk u školi u društveno-religijskom kontekstu, Split, 21. do 23. kolovoza 2008.
 • Hrvatski jezik –vjeronauk – povijest: mogućnosti međupredmetne korelacije, Split, 23. do 25. kolovoza 2007.
 • Katolički vjeronauk u kontekstu Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda, Split, 24. do 26. kolovoza 2006.
 • Suvremeni etička pitanja u vjeronaučnoj nastavi, Split, od 29. do 31. kolovoza 2005.
 • Vjeronauk kao mjesto odgoja za društvenost, Split, od 23. do 25. kolovoza 2004.
 • Didaktička obrada teksta i slike u novim vjeronaučnim udžbenicima, Split, od 28. do 30. kolovoza 2003.
 • Motivacija u vjeronaučnoj nastavi, Split, od 26. do 28. kolovoza 2002.
 • Profesionalna kompetencija vjeroučitelja u školi. Upotreba plana i programa, udžbenika i drugih didaktičkih pomagala, Split, od 27. do 29. kolovoza 2001.
 • Prema cjelovitosti odgoja u vjeri. Neophodnost župne kateheze i komplementarnosti s vjeronaukom u školi, Split, od 29. do 31. kolovoza 2000.