Životopis

Opći podatci i školovanje

Rođen sam 26. siječnja 1966. godine u Splitu od oca pok. Nediljka i majke pok. Luce rođ. Skejić, s prebivalištem u Srijanima, općina Omiš. U rodnoj župi u Srijanima primio sam sakramente krštenja, pričesti i potvrde.

Osnovnu školu pohađao sam od 1972. do 1980. godine u Docu Donjemu. Nakon završene osnovne škole stupio sam u Nadbiskupsko sjemenište u Splitu i pohađao klasičnu gimnaziju od 1980. do 1984. godine te položio ispit zrelosti.

Po završetku srednje škole upisao sam filozofsko-teološki studij na Teologiji u Splitu, tada afiliranoj Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Redovni studij u trajanju od šest godina završio sam u roku, te sam 24. lipnja 1990. godine zaređen za svećenika na naslov Splitsko-makarske nadbiskupije. Diplomirao sam 1992. godine napisavši diplomski rad, naslovljen Čimbenici u odgoju savjesti, i položivši završni tezarij iz teologije.

Godine 1992. upisujem poslijediplomski studij iz religiozne pedagogije i katehetike na Papinskom salezijanskom sveučilištu u Rimu. Godine 1995. postigao sam licencijat (magisterij) iz pastorala mladih i katehetike na Fakultetu odgojnih znanosti. Naslov magisterskog rada je: L’educazione religiosa nella scuola e nella parrocchia in Croazia dopo l’avvento della democrazia (1990-1994)Vjerski odgoj u školi i župi u Hrvatskoj nakon dolaska demokracije /1990.-1994.).

Svećenička i pastoralna aktivnost

 • Od 1990. do 1991. godine vršim službu župnog vikara u župi sv. Spasa na Mejašima u Splitu.
 • Od 1991. do 1992. godine vršim službu odgojitelja u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu.
 • Od 1998. do 2005. godine pastoralni sam suradnik u župi sv. Josipa na Mertojaku u Splitu.
 • Od 2006. godine pastoralni sam suradnik u župi sv. Mihovila ark. u Kaštel Kambelovcu gdje svake nedjelje i blagdana vršim pastoralnu ispomoć župniku.
 • Od 2006. godine izvanredni sam djelitelj sakramenta sv. potvrde u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji.
 • Od 2004. godine duhovni sam asistent splitskog ogranka Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika (HKDPD).
 • Od 27. svibnja do 17. kolovoza 2020. godine privremeni sam upravitelj župe sv. Mihovila ark. u Kaštel Kambelovcu.

Nastavna djelatnost na KBF-u u Splitu

 • Godine 1998. počinjem na KBF-u u Splitu honorarno predavati više predmeta na Katedri religiozne pedagogije i katehetike.
 • Od 1. siječnja 2006. zaposlen sam u zvanju asistenta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu predajući više katehetskih predmeta na Katedri religiozne pedagogije i katehetike.
 • Od 23. siječnja 2012. godine na istom Fakultetu sam zaposlen u zvanju predavača na Katedri religiozne pedagogije i katehetike.
 • Od 17. veljače 2017. godine na istom Fakultetu zaposlen sam na neodređeno vrijeme u zvanju višeg predavača na Katedri religiozne pedagogije i katehetike.
 • Odlukom ondašnjeg Ministarstva prosvjete i športa od 2001. godine član sam dvaju odvojenih ispitnih povjerenstava (kao nastavnik vjeronaučne metodike) za polaganje stručnih ispita iz vjeronauka sa sjedištem u Splitu: u Osnovnoj školi „Plokite“ u Splitu za vjeroučitelje u osnovnoj školi i u II. gimnaziji u Splitu za vjeroučitelje u srednjoj školi.

Službe u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji

 • Od 1. listopada 1999. godine vršim službu predstojnika Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije. Ured vodi posebnu brigu o vjeronauku i vjeroučiteljima u školi.
 • Od listopada 1999. godine u kontinuitetu član sam Pastoralnog vijeća Splitsko-makarske nadbiskupije.
 • Od travnja 2002. godine u kontinuitetu član sam Prezbiterskog vijeća Splitsko-makarske nadbiskupije.
 • 12. veljače 2020. imenovan sam članom Zbora savjetnika Splitsko-makarske nadbiskupije.
 • Po naravi svoje službe predsjednik sam Povjerenstva za dodjeljivanje kanonskih mandata vjeroučiteljima na području Splitsko-makarske nadbiskupije.

Službe pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

 • Od 1999. godine kontinuirano član sam Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katehizaciju i novu evangelizaciju.
 • Godine 2001. Hrvatska biskupska konferencija imenovala me je višim savjetnikom za vjeronauk u osnovnoj školi pri Nacionalnom katehetskom uredu HBK. Službu vršim kontinuirano do danas.
 • Od 21. siječnja 2013. na prijedlog HBK član sam Mješovitog povjerenstva Republike Hrvatske i Crkava, odnosno vjerskih zajednica, za vjeronauk u javnim školama i vjerski odgoj u javnim predškolskim ustanovama.
 • Voditelj sam autorsko-uredničkog tima za izradu vjeronaučnih udžbenika, priručnika i radnih bilježnica za VII. i VIII. razred osnovne škole.

Časopisi

 • Glavni i odgovorni urednik sam godišnjaka Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije pod nazivom „Svjedok“. Radi se o stručno-informativnom godišnjaku u kojemu se objavljuju svi radovi i predavanja sa stručnih skupova na nadbiskupijskoj razini. Osim toga, u „Svjedoku“ objavljujem statističke podatke o stanju vjeronauka u našoj nadbiskupiji, kao i sva važnija događanja na vjeronaučnom polju kroz proteklu školsku godinu. Do sada je objavljeno 26 brojeva godišnjaka „Svjedok“, a ja sam glavni i odgovorni urednik od 7. broja.
 • Član sam uredničkog vijeća „Katehetskog glasnika“, časopisa Nacionalnog katehetskog ureda HBK. Povremeno u njemu surađujem objavljujući kraće priloge o stanju vjeronauka u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji.