Vjerski odgoj u predškolskim ustanovama

Kao predstojnik Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije (1999.-2022.) osmislio sam i organizirao projekt teološko-katehetskog doškolovanja za odgojiteljice u predškolskim ustanovama. Riječ je o odgojiteljicama koje već rade u predškolskim ustanovama i imaju odgovarajuću pedagošku izobrazbu za odgojni rad s predškolskom djecom, a željele su se istodobno teološko-katehetski doškolovati kako bi mogle provoditi i katolički vjerski odgoj integriran u redoviti odgoj djece u vrtićima. Tako sam u suradnji s Katoličkim bogoslovnim fakultetom u Splitu sudjelovao u organizaciji četiri teološko-katehetska seminara u trajanju od jedne akademske godine (prva tri seminara: 80 sati predavanja i 10 sati metodičkih vježbi; četvrti seminar: 90 sati predavanja + 30 sati seminara + 40 sati metodičkih vježbi).

 • 2001./2002. – 120 odgojiteljica
 • 2002./2003. – 50 odgojiteljica
 • 2009./2010. – 42 odgojiteljice
 • 2018./2019. – 44 odgojiteljice

Osim redovitih predavanja i vježbi na spomenutim doškolovanjima, u kojima sam i osobno sudjelovao kao predavač, organizirao sam jednom godišnje jednodnevne stručne skupove (predavanja i pedagoške radionice) za odgojiteljice koje su završile teološko-katehetsko doškolovanje i koje provode katolički vjerski odgoj u predškolskim ustanovama. Do sada sam, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, vodio i organizirao sljedeće stručne skupove za odgojiteljice u vjeri u predškolskim ustanovama:

 • Odgoj u vjeri posredstvom kršćanskih simbola, Split, 27. travnja 2019.
 • Obitelj i dječji vrtić – različiti, a s istim ciljem, Split, 21. travnja 2018.
 • Dijete i duhovnost, Split, 22. travnja 2017.
 • Reverifikacija Programa katoličkoga vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi, Split, 2. travnja 2016.
 • Izabrani sadržaji u vjerskom odgoju predškolske dobi, Split, 30. svibnja 2015.
 • Vjera predškolskog djeteta, Split, 14. lipnja 2014.
 • Kateheza Dobrog Pastira, Split, 25. svibnja 2013.
 • Biblija u predškolskom vjerskom odgoju, Split, 26. svibnja 2012.
 • Roditelji i dječji vrtić na zajedničkom odgojnom putu, Split, 11. lipnja 2011.
 • Odgoj djeteta za moralne vrednote, Split, 12. lipnja 2010.
 • Budite kao djeca, Split, 16. svibnja 2009.
 • Molitva u životu djeteta predškolske dobi, Split, 31. svibnja 2008.
 • Vjerski odgoj u predškolskim ustanovama i stjecanje socijalnih vještina, Split, 9. lipnja 2007.
 • Profesionalnost i duhovnost odgojitelja u vjeri, Split, 25. veljače 2006.
 • Planiranje i ostvarivanje katoličkog vjerskog odgoja u predškolskim ustanovama, Split 26. veljače 2005.
 • Program vjerskog odgoja djece predškolske dobi i njegovo sustavno uvođenje u javne predškolske ustanove, Split, 5. listopada 2002.