Nastavna djelatnost

  • Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu počeo sam honorarno predavati katehetske predmete od 1998./1999. akademske godine.
  • Od 1. siječnja 2006. godine na istom Fakultetu sam zaposlen u zvanju asistenta na Katedri religiozne pedagogije i katehetike.
  • Od 23. siječnja 2012. godine na istom Fakultetu sam zaposlen u zvanju predavača na Katedri religiozne pedagogije i katehetike.
  • Od 17. veljače 2017. godine na istom Fakultetu sam zaposlen na neodređeno vrijeme u zvanju višeg predavača na Katedri religiozne pedagogije i katehetike.

Predajem sljedeće predmete: