Stručni ispiti vjeroučitelja

Od 2001./2002. školske godine svi vjeroučitelji koji započinju izvoditi nastavu katoličkoga vjeronauka u osnovnim i srednjim školama dužni su, prema Pravilniku o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN, 88/2003), obaviti jednogodišnje stažiranje i polagati stručni ispit. Kao nastavnik metodike vjeronaučne nastave od 2001. do 2022. bio sam član ispitnog povjerenstva sa sjedištem u Splitu.

Stručni ispiti za vjeroučitelje u osnovnoj školi održavaju se u Osnovnoj školi „Plokite“ u Splitu (Slavonska 13), a stručni ispiti za vjeroučitelje u srednjoj školi najprije su se održavali u Turističko-ugostiteljskoj školi u Splitu, a sada u II. gimnaziji u Splitu (Teslina 10).

Stručni ispit se sastoji od pisanja eseja na zadanu temu, održavanja oglednog sata vjeronauka i usmenog ispita iz metodike vjeronaučne nastave i poznavanja Ustava, zakona i pravilnika. U ovom periodu obavio sam oko 700 stručnih ispita iz vjeronauka.