Učenički radovi

Kao predstojnik Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije (1999.-2022.) pokrenuo sam pet natječaja literarnih i likovnih radova učenika osnovnih i srednjih škola na temu Djeca Oca milosrđa, Na ramenima moga tate, U zagrljaju moje mame, Na koljenima djeda i bake i Ja Domovinu imam. Urednik sam svih pet zbornika:

Marina ŠIMIĆ – Mirjana VUČICA (prir.), Na koljenima djeda i bake. Zbornik učeničkih literarnih i likovnih radova, Splitsko-makarska nadbiskupija, Split 2019. (226 str.)

Marina ŠIMIĆ – Mirjana VUČICA (prir.), U zagrljaju moje mame. Zbornik učeničkih radova u Godini majčinstva, Splitsko-makarska nadbiskupija, Split 2018. (172 str.)

Marina ŠIMIĆ – Mirjana VUČICA (prir.), Na ramenima moga tate. Zbornik učeničkih radova u Godini očinstva, Splitsko-makarska nadbiskupija, Split 2017. (176 str.)

Marina ŠIMIĆ – Mirjana VUČICA (prir.), Djeca Oca milosrđa. Zbornik učeničkih radova u Godini milosrđa, Splitsko-makarska nadbiskupija, Split 2016. (122 str.)