Učenički radovi

Kao predstojnik Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije pokrenuo sam tri natječaja literarnih i likovnih radova učenika osnovnih i srednjih škola na temu Djeca Oca milosrđa, Na ramenima moga tate i U zagrljaju moje mame. U tijeku je i četvrti natječjaj na temu: Na koljenima djeda i bake. Urednik sam triju istoimenih zbornika:

Marina ŠIMIĆ – Mirjana VUČICA (prir.), U zagrljaju moje mame. Zbornik učeničkih radova u Godini majčinstva, Splitsko-makarska nadbiskupija, Split 2018. (172 str.)

Marina ŠIMIĆ – Mirjana VUČICA (prir.), Na ramenima moga tate. Zbornik učeničkih radova u Godini očinstva, Splitsko-makarska nadbiskupija, Split 2017. (176 str.)

Marina ŠIMIĆ – Mirjana VUČICA (prir.), Djeca Oca milosrđa. Zbornik učeničkih radova u Godini milosrđa, Splitsko-makarska nadbiskupija, Split 2016. (122 str.)